Dijital Seçim Kampanyası Yönetimi

Dijital Seçim Kampanyası Yönetimi

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2019

Bu yazımda siyasi partiler ve adayları için online kanallarda dijital seçim kampanyası yönetimini nasıl gerçekleştirebileceklerini tüm detayları ile anlatıyorum.

Seçim Kampanyası Nedir?

Gerçekleşecek seçim (genel seçim, yerel seçim, referandum) öncesinde siyasi parti ve adaylarının seçmeni etkilemek ve seçilme şanslarını arttırmak için kendilerini ve projelerini seçmene tanıttıkları seçim öncesi döneme denir.

Dijital Seçim Kampanyası Nedir?

Seçim öncesi dönemde siyasi parti ve adaylarının online kanallarda yürütttüğü tanıtım faaliyetleri, dijital seçim kampanyası olarak adlandırılmaktadır.

Dijital Seçim Kampanyasının Önemi

Dijital seçim kampanyasının ne kadar önemli olduğunu ülkemizde ki internet kullanım oranlarını incelediğimizde görebiliyoruz. Bu rakamlara göre ülke nüfusumuzun %60’dan fazlası internet abonesi, %75’i internete erişebilir durumda ve ülke nüfusumuzun internette geçirdiği günlük ortalama süre 7 saat bu sürenin yaklaşık 3 saati youtube, facebook gibi sosyal medya mecralarında harcanıyor. Gördüğünüz gibi sizinle paylaştığım bu rakamlar bile durumun önemini kavramamız için yeterli..

Dijital Seçim Kampanyasının Önemi

Dijital Seçim Kampanyası Nasıl Hazırlanır?

Dijital seçim kampanyasının başarısı iyi bir hazırlık sürecine bağlıdır. Bu süreçte öncelikle genel ve yerel olarak birbirini tamalayıcı olacak iki farklı seçim kampanyası stratejisi oluşturması gerekir. Ancak böylelikle tüm seçmenin ortak duyarlılıkları ile yerel duyarlılıklarına hitap edilen seçim kampanyası hazırlanması mümkün olur.

Genel Dijital Seçim Kampanyası Stratejisi

Online ortamda gerçekleştirilecek ve tüm seçmen kitlesini kapsayacak genel dijital seçim kampanyasının yükü siyasi parti merkezlerinde olmaktadır. Siyasi partiler dijital kanallarda tüm seçmenlerin ortak beklentilerini karşılayacak proje ve vaatlerin (refah artışı, asgari ücret, iş, eğitim, sağlık vb) yanında seçmeni heyecanlandıracak seçmene gelecek için umut verecek (ab üyeliği, yerli sanayi, uzay çalışmaları vb) viyon projeleri ve vaatler ortaya koymalıdır.

Bu kapsamda oluşturulacak olan dijital stratejiler yine online ortamda bulunan seçmen dinamikleri göz önünde bulundurularak son halini almalıdır. Aksi taktirde yüksek gelir seviyesine sahip seçmen kitlesine asgari ücret artışı ile ilgili yapacağınız dijital tanıtım çalışması fazla etkili olmayacaktır.

Genç Seçmenlere Yönelik Genel Strateji

Genç seçmenler (18-25 Yaş – Y ve Z Kuşağı) online kanalları en aktif kullanan seçmen grubu olarak öne çıkıyor. Bunun yanında ülkemizde seçmen sayısına her yıl 1 milyon 200 bin civarında yeni yani genç seçmen katıldığını düşünürsek siyasi parti ve adaylarının genç seçmeni ciddiye alacak dijital kampanya yürütmesi oldukçe önemli. Genç seçmenler için hazırlanacak olan proje ve vaatler (Eğitim, İş, Asgari Ücret, Yaşam Tarzı, Sosyal İmkanlar, Özgürlük vb) genç seçmenlerin bulunduğu dijital kanallarda (instagram, youtube vb) doğru hedefleme ve iletişim dili kullanılarak yapılmalıdır.

Yetişkin Seçmenlere Yönelik Genel Strateji

Yetişkin seçmenler (26-50 Yaş Y ve X Kuşağı) gençler kadar aktif olmasalar bile hali hazırda en büyük seçmen kitlesini yetişkin seçmenler oluşturuyor. Yetişkin seçmenler için hazırlanacak olan proje ve vaatler (İş, Sosyal İmkanlar, Refah vb) yetişkin seçmenlerin ağırlıklı olarak bulunduğu dijital kanallar belirlenerek (facebook, youtube, linkedin vb) doğru hedeflemeler yapılarak ulaştırılmalıdır.

Yaşlı Seçmenlere Yönelik Genel Strateji

Yaşlı seçmenler (50+ Yaş X ve Baby Boomers Kuşağı) için hazırlanacak olan proje ve vaatler (Refah, Sosyal Haklar vb) yaşlı seçmenlerin ağırlıklı olarak bulunduğu dijital kanallar belirlenerek (facebook, youtube vb) doğru hedeflemeler yapılarak ulaştırılmalıdır.

Kadın Seçmenlere Yönelik Genel Strateji

Kadın seçmenler için hazırlanacak olan proje ve vaatlerde de (Kadın hakları, doğum izni, çocuk bakım hizmetleri vb) X, Y ve Z kuşakları dikkate alınarak kadın seçmenlerin ağırlıklı olarak bulunduğu dijital kanallar belirlenerek (instagram, pinterest, youtube vb) doğru hedeflemeler yapılarak ulaştırılmalıdır.

Erkek Seçmenlere Yönelik Genel Strateji

Erkek seçmenler için hazırlanacak olan proje ve vaatlerde de (erkek hakları, askerlik süresi vb) X, Y ve Z kuşakları dikkate alınarak erkek seçmenlerin ağırlıklı olarak bulunduğu dijital kanallar belirlenerek (facebook, youtube, instagram vb) doğru hedeflemeler yapılarak ulaştırılmalıdır.

Dijital Seçim Kampanyası Stratejileri

Yerel Dijital Seçim Kampanyası Stratejisi

Yerel düzeyde yapılacak seçim kampanyası stratejisini bölgesel ve yerel olarak da ikiye ayırmamız mümkün. Böylelikle şehir ve şehrin yer aldığı bölge ihtiyaçlarına (baraj, havalimanı vb) yönelik daha tamamlayıcı bir çalışma ortaya konulabilir. Bunun yanında yerel düzeyde yürütülecek seçim kampanyalarında yük ağırlıklı olarak siyasi partiyi temsil eden belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatlarında olmaktadır. Partinin yereldeki temsilcileri aynı zamanda partinin genel ve yerel için hazırladığı tüm proje ve vaatlerini yerelde seçmene tanıtacak olan yapıdır.

Genelde olduğu gibi yerelde de seçmen beklentilerini yaş ve cinsiyete göre değerlendireceğiz. Bunun yanında bölge ve yerelin ihtiyacı olan (okul, yol, doğalgaz, kentsel dönüşüm, spor salonu, kültür merkezi, park, bisiklet yolu, müze, kütüphane) proje ve vaatler ön plana çıkarılmalıdır.

Yukarıda verdiğim yüzeysel değerlendirmenin birçok farklı varyasyonunu kolaylıkla ortaya koymanız mümkün fakat bunların hepsine bu yazıda yer verebilmek mümkün değil fakat fikir vermesi açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı özetlemek istersek seçmen gruplarının birbirinden farklı ihtiyaçları ile kesişen ortak ihtiyaçlarını en iyi tespit edebilen parti ve adayları bir adım önde olacaktır diyebiliriz.

Dijital Seçim Kampanyası Nasıl Yürütülür?

Proje ve vaatlerini belirleyen siyasi partilerin bu aşamadan sonra projelerini dijital kanalları kullanarak seçmenlere aktarması gerekiyor. Mevcut kampanyaların bu noktadaki en büyük eksikliği dijital ortamda yürüttükleri çalışmaların gerçek zamanlı olmamasıdır. Bir konuşma, ziyaret vb faaliyet geleneksel medyada araçlarında olduğu gibi dijital kanallarda da geriden servis edilmekte, bu durum dijital kanalda bulunan seçmen ile etkileşimi olması gerekenin altında kalmasına neden oluyor. Bu durumun sebebi ise sahada partiyi temsil eden adayların yeterli seviye ve sayıda teknik ekibinin bulunmamasıdır. Hatta öyle durumlar söz konusu olabiliyor ki bazı etkinliklerin varlığı dahi etkinlik gerçekleştikten sonra dijitalde paylaşılabiliyor.

Dijital seçim kampanyasını verimli bir şekilde yürütebilmek için partilerin dijital pazarlama (Sosyal Medya Uzmanı, AdWords Uzmanı, Grafiker, SEO Uzmanı, Youtube Uzmanı, Metin Yazarı, Editör, İnternet Reklamcılığı Uzmanı, Fotoğrafçı, Kameraman vb) alanında uzmanlığı bulunan ekipler oluşturması gerekiyor. Bu ekiplerin özerk yapıda olması ve gerçekleşecek olan çalışmaların onay alma süreci kısa olmalıdır. Bu yüzden oluşturulacak dijital kampanya ekibinin etkin ve yetkin olması önem taşır. Aksi taktirde yetkin olmayan ekiplere verilecek özerklik istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olarak partiyi ve adayı bölgesinde zora sokabilir.

Partiler oluşturdukları dijital kampanya ekiplerine dönem dönem partinin hangi konuda hangi pozisyonda olduğuna dair bilgilendirici toplantılar yaparak dijitalde yapılacak çalışmaların bu pozisyona uygun gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Dijital Seçim Kampanyasının Avantajları

 • Dijital mecralarda yapılacak çalışmaların en büyük avantajı yaptığınız çalışmanın sonuçlarını net bir şekilde raporlayabilmenizdir. Faaliyetlerinizi kaç kişi izlemiş, kaç kişi görmüş, kaç kişi beğenmiş, cinsiyetleri, yaş grupları, konumları vb birçok bilgiyi alabilmektesiniz.
 • Bir diğer büyük avantajı ise yapacağınız reklam çalışmalarını belirleyeceğiniz hedef kitlenize ulaştırabilme imkanına sahip oluşunuzdur. Böylelikle sadece “x” ilinde “y” yaş grubunda bulunan “b” cinsiyetinde olan kişilere reklamlarınız gösterilebilir. Bu sayede proje ve vaatlerinizi gerçek muhataplarına ulaştırmanız mümkün olur.

Dijital Seçim Kampanyası Tavsiyeleri

 • Parti ve adayları dijital seçim kampanyalarının bir önceki seçimin bittiği gün başladığını unutmamalıdır. Bu yüzden dijital dünyada yapılan çalışmalar süreklilik ister, seçim dönemlerinde yoğunlaşır.
 • Dijital seçim kampanyası için oluşturacağınız ekibinizi “ehil” olmayan eş dosttan oluşturmayın.
 • Dijital dünya facebook, twitter ve instagram’dan ibaret değildir. Dijital dünya bu mecralardan çok daha büyüktür.
 • İnternet reklamcılığı, kişisel blog sitesi ve SEO göz ardı edilerek yapılacak dijital seçim kampanyası güdük bir kampanya olacaktır.
 • Özellikle adayların çalışmalarında merkez kendi adların oluşturacakları web sitesinde olmalıdır. Diğer dijital kanllarda yapacağınız paylaşımların kaynağı web siteniz olmalı! Projelerinizi, vaatlerinizi, size gelen sorulara olan yanıtlarınızı ilk önce web sitenizde paylaşın.
 • Gelen tüm sorulara hem yazılı hemde video olarak cevap vermeniz avantajınıza olacaktır.
 • Yeni medya ortamının getirdiği fırsatları değerlendirirken geleneksel medya araçlarını ihmal etmeyin.

Dijital Seçim Kampanyası Bütçesi

Dijital seçim kampanyalarında kullanılacak bütçenin belirli bir sınırı bulunmamaktadır. Burada mühim olan elimizdeki bütçeyi en verimli şeklde kullanabilmektir. Aksi taktirde çok büyük bütçelerle de büyük hayal kırıklığı yaşanabilir.

Başarılı Dijital Seçim Kampanyaları

Dijital seçim kampanyalarının başarısı genellikle seçimlerin kazanılıp kazanılamaması ile ilşkilendirilir. Bu noktada doğru olan beklentilerin üstünde ya da altında sıçrama yapan bölge ve adayları incelemektir. Parti ya da partinin adayı tarafından kötü yönetilen yanlış mesajlar veren dijital kampanyalar olduğu gibi çok başarılı olan kampanyalarda olabiliyor. Bu durum her parti için geçerli, parti merkezi ile beraber adayların yürüttüğü başarılı kampanyaların çokluğu partiyi genelde ve yerelde başarıya götürmektedir. Bazen parti başarısız olsa bile aday, adaylar başarısız olsa bile partinin dijital kampanyası başarılı olabilmektedir.

Yazı oluşturuldu 134

Dijital Seçim Kampanyası Yönetimi” üzerine 9 görüş

 1. Umarım oy verdiğim parti burada yazanları uygulayabilecek bir kadroya sahiptir. Gerçi pek öyle görünmüyor..

 2. Dijitale önem vermeyen yada bu mecrayı çözemeyenlerin önümüzdeki süreçte bir seçim başarısı göstermesi oldukça zor görünüyor.

 3. Yazınızda en çok seçim kampanyalarının sürekli olması gerektiğine yaptığınız vurgular dikkatimi çekti. Bu konuda size katılıyorum. Bir seçim kampanyası bittiğinde ertesi gün yenisi başlamalı yoksa aradaki kopukluk seçmen gözünde birçok şeyin değişmesine sebebiyet verebiliyor.

 4. Dijital Seçim Kampanyaları’nı yapacak olan parti çok dikkatli olmalıdır. Bir miting esnasında aday kişi konuşurken, vaatlerini sıralarken topluluk içerisinden kimse bir tepki gösteremez. Çünkü koro şefi aday kişidir. O coşku verir, o söyler kalabalıklar dinler. Dijital Seçim Kampanyasında aday kişi vaatlerini sıralamış ve kampanyasını yaygınlaştırmaya başladığında altına vaatleri ile alakalı olarak daha önceki görüşleri, konuşmaları, tepkileri yorum olarak eklenecektir. Elbetteki binlerin yorum yaptığı yerde olumsuz yoruma cevap verilmeyecektir. Sonrasında bu durum aday için hiçte iyi sonuçlar doğurmayabilir.

  Ama harika bir kampanya yürütüyor ve o yorum dikkate alınıp bir post daha atılırsa durum çok başka yerde olur.

  Önümüzdeki süreçlerde dijital seçim kampanyalarının çok büyük etkileri olacaktır. Özellikle canlı yayınlar bu konuda öne çıkacaktır. Programı önceden yapılan, soruları öncesinde hazırlanmış ve aday kişilere verilmiş durumlar söz konusu olmayacaktır. Twitch gibi platformlar aday seçiminde çok büyük etken olacaktır.

 5. Merhabalar.
  Çok güzel bir yazı. Eğer doğru ekip ve güce sahipseniz başarı kaçınılmazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön
X