E-İhracat Desteği Nedir? E-İhracat Desteği Nasıl Alınır?

E-İhracat Desteği Nedir? E-İhracat Desteği Nasıl Alınır?

Son Güncelleme Tarihi 2 Ekim 2020

Merhaba arkadaşlar, e-ticaret sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan e-ihracat ve devletimizin sunduğu e-ihracat desteği hakkında kılavuz olabilecek bir içerik ile karşınızdayım.

E-İhracat Nedir?

Online satış mağazanız (e-ticaret sitesi) üzerinden yurt dışına gerçekleştirdiğiniz satışlar e-ihracat olarak adlandırılmaktadır.

E-Ticaret Nedir?

İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ürün ya da hizmet alışverişi e-ticaret (elektronik ticaret) olarak adlandırılmaktadır.

Mikro E-İhracat Nedir?

E-ticaret siteniz üzerinden B2C kapsamında yurt dışına satışını gerçekleştireceğiniz ürünlerin fiyatı 7.500 avroyu ve 150 kg ağırlığı geçmiyorsa satışınız mikro e-ihracat olarak kabul edilir.

B2C Nedir?

İşletmelerin sanal mağazaları üzerinden bireysel (şahıs) müşterilerine gerçekleştirdikleri ürün satışı B2C (işletmeden tüketiciye) olarak adlandırılmaktadır. B2C dışında B2B (işletmeden işletmeye) ve C2C (tüketiciden tüketiciye) e-ticaret modelleri bulunmaktadır.

Mikro E-İhracat Gerçekleştirmenin Avantajları

Mikro e-ihracat kapsamında yurt dışına ürün satışı gerçekleştirmenin işletmelere birçok faydası bulunmaktadır.

Mikro e-ihracat kapsamında yurt dışına ürün gönderen küçük işletmeler, geleneksel ihracatçılar gibi navlun, liman masrafı, sigorta masrafı, gümrük masrafları gibi giderler yapmak zorunda değildir.

Mikro e-ihracat kapsamında yapılan gönderiler sadece elektronik ticaret gümrük beyanı (ETGB) düzenleme yetkisi olan kargo şirketleri üzerinden yapılmalıdır. Böylelikle yukarıda belirtilen geleneksel ihracat prosedürlerine tabi olmazsınız.

Mikro e-ihracat gerçekleştiren işletmeler aynı zamanda faturalarını KDV siz olarak düzenleme avantajına sahiptir. işletmelerin bu kapsamda düzenleyecekleri Türkçe faturayı ingilizce nüshası ile beraber ETGB düzenleme yetkisi olan kargo şirketine vermesi gerekir. İşletmenin KDV iadesi alabilmesi için kargo firmasından ETGB sorgu numarasını alması yeterlidir.

Mikro e-ihracat gerçekleştiren işletmeler diğer e-ihracat desteklerinden de yararlanabilir.

E-İhracat Desteği Nedir?

Ticaret bakanlığımızın 2010/5 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında ihracat ya da e-ihracat gerçekleştirmek isteyen işletmelere yönelik birçok desteği bulunmaktadır.

Bu kapsamda odaklanacağım konu ise sadece Türkiye’de yerleşik olan işletmelerin yararlanabileceği yurt dışı reklam / tanıtım desteği olacak.

E-İhracat Desteği İnternet reklamları

E-İhracat Tanıtım / Reklam Desteği

İşletmelerimizin ürün ve hizmetleri için yurtdışı pazarlarda gerçekleştirecekleri reklam ve tanıtım giderlerinin bir kısmı bu kapsamda devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Tanıtım / Reklam Desteği Kapsamı

İhracat ve e-ihracat kapsamında aşağıdaki reklam ve tanıtım türlerinde devlet desteği bulunmaktadır. E-ihracat kapsamında özellikle “İnternet, Tasarım ve Reklamları Desteği” dikkat çekmektedir.

Yeni Medya (İnternet) Tasarımları ve Reklamları Desteği

 • İnternet ortamında verilen reklamlara ilişkin giderler
 • Web sitesi tasarımı gideri
 • Sosyal medya tasarımı gideri
 • Online satış (e-ticaret) sitesi tasarımı gideri
 • Sosyal medya reklamları gideri
 • Mobil uygulama tasarımı gideri
 • Arama motoru (google ads, yandex direct) ve dijital platformlarda firma, ürün ve marka tanıtımı
 • Hedef ülke dilinde hazırlanmış dijital katalog tasarımı giderleri

TV ve Radyo Reklamları Desteği (Geleneksel Medya)

 • TV reklamları, sponsorluk
 • Radyo reklamları, sponsorluk

Basılı Geleneksel Reklam Türleri (Geleneksel Medya)

 • Afiş, broşür ve el ilanı tasarım  giderleri
 • Gazete ve dergi reklamları gideri
 • Periyodik mağaza dergi ve kataloglarında reklam verme gideri

İç ve Dış Mekan Reklamları (Geleneksel Medya)

 • Elektronik ekranlarda yer alma gideri
 • Billboard, pano ve tabela da yer alma gideri
 • Bina, cephe, duvar ve çatı reklamında yer alma gideri
 • Durak ve taşıtlarda yer alan reklam giydirme gideri
 • Totem reklamı gideri

Özel Tanıtım Giderleri

 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı tanıtım malzemeleri
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/soğutucular

Tadım Aktiviteleri Giderleri

 • Defile, show, seminer ve konferans gibi etkinlik düzenleme gideri
 • 3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık aktivite gideri
 • Halkla ilişkiler (PR) ajansı ücret ve komisyonları

Diğer Reklam ve Tanıtım Giderleri

 • Toplu e-posta, SMS, MMS gönderim giderleri
 • Tanıtım filmi yapımı gideri
 • Sponsorluk giderleri

Reklam ve Tanıtım Desteği Kapsamında Olmayan Giderler

Reklam ve tanıtım desteği kapsamında olmayan giderler aşağıdaki gibidir.

 • Ulaşım,  konaklama ve yemek giderleri
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri
 • Türkçe yapılan reklam ve tanıtım giderleri
 • Yurt içine yönelik reklam ve tanıtım giderleri
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan reklam ve tanıtım giderleri

E-İhracat Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

 • İşletmelerin ihracat / e-ihracat desteğinden faydalanabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getiriyor olması gerekir.
 • Anonim ya da Limited şirket olmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı marka tescili yaptırmış ya da başvurusunda bulunulmuş olmak. (Yurt dışı marka tescili ile ilgili ayrıca bir ihracat desteği bulunmaktadır.)
 • Hedef ülkede işletmenin birim (mağaza, ofis) sahibi olması halinde marka tescil başvurusu aranmaz. (Bu konuda da ayrıca ihracat desteği bulunmaktadır.)
 • Faaliyet gösterilen sektör deki ihracatçılar birliğine üye olmak. Örnek: İşletmeniz gümüş takı sektöründe faaliyet gösteriyorsa işletmenizin “Değerli Maden, Mücevherat İhracatçıları Birliği” üyesi olması gerekmektedir.
 • Yapılan reklam ve tanıtım harcamaları faturalandırılıp muhasebeleştirilmelidir.

E-İhracat Desteği Başvurusu Nereye Yapılır?

E-ihracat desteği başvuruları işletmenin üye olduğu ihracatçılar birliğine yapılmaktadır. Başvuru sonrası yine tüm süreç ilgili ihracatçılar birliği üzerinden yürütülür.

E-İhracat Desteği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

E-ihracat desteği için öncelikle ticaret bakanlığımızın yayınladığı 2010/5 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” iyi incelenmelidir. Bu inceleme yapıldıktan sonra başvuru formu ile birlikte belirtilen işletme belge ve bilgileri başvuru ekleri ile birlikte ilgili ihracatçılar birliğine teslim edilir.

Gerekli tebliğ ve başvuru belgelerine ticaret bakanlığının resmi web sayfasından edinebilirsiniz.

E-İhracat Desteği Ne Kadar?

Türkiye’de üretilen ürünlerin yurt dışına satışına yönelik yapılacak reklam ve tanıtım giderlerinin en fazla %80’e kadar olan kısmı 4 yıl süre ile devletimiz tarafından karşılanmaktadır. İşletme tarafından hedeflenen ülke Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli ülkeler arasında ise bu orana +%10 daha eklenmektedir.

Yıllık reklam ve tanıtım destekleme tutarı 250.000$’ı geçemez. Hedef ülkede işletmenin birimi (ofis, mağaza vb) bulunuyorsa destek tutarı 150.000$ ile sınırlıdır.

Reklam ve tanıtım desteğinden faydalanabilmek için yapılan harcamalara ait faturaların kesim tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde ilgili ihracatçılar birliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

E-İhracat Desteği

E-İhracat (B2C) Gümrük Vergisi Muafiyetleri

E-ihracat kapsamında ülkemizde uygulanan gümrük vergisi ve KDV teşvikleri aşağıdaki gibidir.

 • Avrupa birliği ülkelerine yapılacak e-ihracat 22€’ya (avro) kadar Gümrük Vergisi ve KDV’den muaftır. Sipariş değeri 22 – 150€ (avro) arasında ise sadece KDV ödenir.
 • Rusya, Belarus ve Kazakistan’a gerçekleştirilecek e-ihracat da ise 1.000€’ya (avro) kadar gümrük vergisi ve KDV muafiyeti bulunmaktadır. Bu ülkelerde alıcıların aylık kotaları bulunmaktadır. Kotasını dolduran müşterilere yapılan satışlarda gümrük muafiyetinden faydalanamamaktadır.
 • Azerbaycan’a yapılacak e-ihracat tutarı 500€’ya (avro) kadar gümrük vergisi ve KDV’den muaftır. Burada yine alıcıların aylık kotaları bulunmaktadır. Kotasını dolduran müşterilere yapılan satışlarda gümrük muafiyetinden faydalanılamaz.
 • Ukrayna’ya gerçekleştirilecek e-ihracat da 150€’ya (avro) kadar gümrük vergisi ve KDV’den muaftır. Burada da alıcıların aylık kotaları bulunmaktadır. Kotasını dolduran müşterilere yapılan satışlarda gümrük muafiyetinden faydalanılamaz.
 • ABD ve Avustralya’ya gerçekleştirilecek e-ihracat da ise 800$ (dolar) altında kalan siparişlerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti vardır. Bu ülkelerde kota olmamakla beraber sıkı kurallar bulunmaktadır.
 • Körfez işbirliği ülkeleri olan Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Umman’a gerçekleştirilecek e-ihracat da 270$’a (dolar) kadar gümrük vergisi ve KDV muafiyeti bulunmaktadır. Bu ülkelerde de kota olmamasına rağmen sıkı kurallar bulunmaktadır.

E-İhracat Desteğinin Sağladığı Avantajlar

Öncelikle e-ihracatçı olmak, işletmelerin kurumsallaşarak markalaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda e-ihracatçı firmaya olan tüketici güvenini de artıran bir unsurdur. Tüm bunların yanında ülke içinde yaşanması muhtemel ekonomik dalgalanmalar e-ihracat yapan firmaları yapmayan firmalara oranla çok daha az etkilemektedir.

Teşekkürler

Arkadaşlar yazılarım hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorum kısmına bırakacağınız mesajlarınızla bana ulaştırırsanız çok memnun olurum. Yapacağınız yorumlar ile daha kaliteli içerikler üretmeme katkı sağladığınız için şimdiden teşekkür ederim.


Yazı oluşturuldu 134

E-İhracat Desteği Nedir? E-İhracat Desteği Nasıl Alınır?” üzerine 16 görüş

 1. Benm gb e-ihracat desteği almak isteyenler için gerçekten kılavuz niteliğinde olmuş çok teşekkürler..

  1. Kendimiz bir uretici isek bence uretilen ürünün dış pazara satılması konusunda başlangıç için yeterince destek var. Bilgiler için teşekkürler

   1. İhracatla uğraşan firmalar için güzel sistem. İhracat yapmak isteyip masrafları yüksek gelen firmalar içinde güzel bir teşvik

 2. Detaylı bilgi vermeniz çok güzel olmuş, konuya uzak olduğum halde sonuna kadar okuyabildim rahatlıkla

 3. E-Ticaret, internet üzerinden satışı yapılan ürün veya hizmet alışverişi yapılmasını ifade eder. E-Ticaret’in yurt dışına gerçekleştirilen satışlar E-İhracat olarak adlandırılır. E-İhracat desteği, Türkiye’de bulunan işletmelere yurt dışında kullanacağı reklam desteğidir. E-İhracat desteğinin yapılabilmesinin en büyük şartı yurt içinde ve yurt dışında marka tescili yaptırmış veya başvurusunda bulunulmuş olmalıdır. Bilgiler için teşekkürler. Emeğinize sağlık.

 4. Vergi mükellefi olmayı göze
  alanlar için çok avantajlı.. Markalaşma yolunda çok güzel bir adım olur..

  1. E ihracat desteği markalaşma yolunda büyük bir adım sağlayabilir. Tabi adımları güzel ve doğru uygularsak.

 5. Gerçekten klavuz bir yazı olmuş bir firmam yok ve vergi mükellefi de degilim. Bu yüzden tüketiciden tüketiciye kısmı ile ilgili olan yer daha dikkat çekici benim için bununla sinirlandirmalar neler bunları öğrenmek isterim eğer bir yazınız varsa teşekkür ederim…

 6. her şey iyi güzel derken, en sonda ki liste biraz nabza göre şerbet olmuş :)) , ama olsun tekdüzeliğe faydası olmuş olacaktır…

 7. Tanıtımlar için verilen bütçe desteğinin kendi içinde ayrıştığını bilmiyordum. Emeğinize sağlık

 8. E-ihracat..!
  Yurtiçi pazara odaklandığımdan hayli uzun bir zaman ihmal ettim. İç piyasa taleplerinde yaşanılan ciddi yavaşlama ve muhtemel ödeme riskleri sebebiyle kesinlikle gündeme alınması gereken alternatif bir pazar. Ülke olarak kalkınmamızda belki de başı çeken en önemli faktör…
  Tşk.

 9. Merhabalar,

  E-ihracat, markayı geliştirecek ve iyi bir imaj sağlayacaktır. Çok vakıf değilim ama destek verilmesi de ayrıca güzelmiş. Konuya uzak olsam da bilgi edinmiş oldum, hem belli mi olur gün gelir lazım olur, tekrar sizin yazılara göz gezdiririm 🙂

  Teşekkürler

 10. E ihracat online satış mağazamızın üzerinden yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlara e ihracat denir. E ihracattan belli bir meblağa kadar gümrük vergisi alınmıyor ayrıca 4 yıl boyunca belli bir meblağa boyunca tanıtım reklam desteği devlet tarafından verilmektedir bu hizmetlerden faydalanmak için devlet tarafından belirlenmiş kurallar ve şartlara göre hareket etmek gerekir.

 11. Merhabalar, sayeniz de hiç bilmediğimiz ve iş hayatında önümüze çıkabilmesi muhtemel önemli bir konu hakkında yine bilgilendik.
  Emeğinize sağlık Ertuğrul Bey 🙏🌼

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön
X