E-Ticaret Türkiye

E-Ticaret ve Türkiye

Son Güncelleme Tarihi 1 Aralık 2018

Günümüzde hızla gelişmeye devam eden dijital dünyanın işletmelere kattığı en büyük faydalardan biri e-ticaret sektörü olmuştur. Bu sayede işletmeler satış kanallarını çeşitlendirebilmekte müşterilerine evlerinde, sinemada ya da yolda hizmet verebilmektedirler. Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkeleri ticari hacimlerinin  %7’sini e-ticaretten elde etmektedir. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %4,5 Türkiye’de ise %2’dir. Türkiye’ye en yakın ülke olarak gösterilen Brezilya’nın bile dijital ticaret hacmi %5’tir. Günümüzde ise 22 trilyon USD’lik dünya ticaret hacminin %6’sı e-ticaret ‘den elde edilmektedir. Dünya’da en yüksek ciroya sahip 300 e-ticaret şirketinin 2015 cirosu ise 547 milyar USD olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu rakamın 2020 yılında 6,7 trilyon USD olması beklenmektedir.

Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusa (Y ve Z Kuşağı)  ve olanaklara rağmen dijital dünyadaki ticaret hacmimizin dünya ortalamasının altında kaldığını görmekteyiz. Yapılan araştırmalar bunun en büyük sebebinin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin (KOBİ) dijital kanallar konusundaki bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Bunun yanında ülkemizde faaliyet göstermekte olan Kobilerimizin %49’unun maalesef bir web sayfasının bulunmadığını ve sadece %4’ünün e-ticaret gerçekleştirebildiğini görmekteyiz.

E-ticaretin yanında Dünya üzerinde 200 milyar dolarlık bir e-ihracat pazarı hızla büyümeye devam etmektedir. Ülkemizin ise Dünya üzerinde gerçekleşen e-ihracattaki payı (350-400 milyon USD) sadece %0,2’dir. Bunun yanında ülkemizde e-ticaret ve e-ihracat gerçekleştiren firmaların diğer firmalardan ayrışarak yıllık olarak %42’lik bir büyüme gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Tüm bu veriler ışığında işletmelerimizin satış kanallarını çeşitlendirerek çok kanallı satış yeteneğine kavuşması gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle işletmelerimizin e-ticaret yapabilir hale gelmesi ve e-ihracatı hedeflemesi gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizin 2023 hedefleri dahilindeki yıllık 500 milyar USD’lik ihracat rakamlarının klasik ihracat metotlarıyla yakalanabilmesi oldukça zor olacaktır.

E-Ticaret Yapmanın Faydaları

E-Ticaret’in işletmelere birçok faydası bulunmaktadır. Aşağıda bu faydaların bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

E-Ticaret ile;

  • Firmalar müşterilerine sadece fiziki satış noktalarında hizmet vermek zorunda değillerdir.
  • Firmalar kendilerine ait sanal mağazalarında mevcut fiziki kapasitelerinin çok üstünde müşteri sayısına ulaşabilirler.
  • Firmalar ülkelerinde gerçekleşebilecek ekonomik krizlerden e-ticaret yapmayan firmalara göre çok daha az etkilenirler.
  • Firmalar, mevsimsel ve sezonsal dalgalanmalardan çok daha az etkilenmektedir.
  • Firmalar satış mağazalarının bulunduğu bölgelerde gerçekleşebilecek doğal afet ya da alt yapı çalışmaları nedeni ile yaşayabilecekleri kayıpları e-ticaret kanalı ile telafi edebilirler.
  • Firmalar web sayfaları için kira, elektrik, su vb gideri ödemezler ve web sayfalarının işletme gideri oldukça düşüktür.
  • Firmalar 7/24 satış yapabilme olanağına kavuşurlar

Yukarıda da gördüğünüz gibi e-ticaretin işletmelere birçok faydası bulunmaktadır. Ülkemizin henüz bu konuda istenilen düzeyde olmaması işletmelerimizin bu konudaki bilgi seviyelerinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ülke ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip olan e-ticaret kanalındaki bu eksikliğimiz giderecek çalışmalara bir an önce başlanmalı ve işletmelerimizin sektördeki yerlerini almaları sağlanmalıdır.

Yazı oluşturuldu 134

E-Ticaret ve Türkiye” için bir görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön
X